Κατηγορία -Νέος στο Κρασί?

Η αμπελοοινική Ελλάδα πατάει σε δύο στέρεα πόδια που μπορούν να διασφαλίσουν τον βηματισμό προς μία χρυσή εποχή στο εγγύς μέλλον. Είναι κατ΄ αρχήν μία παραδοσιακά «αμπελόεσα» και οινοπαραγωγική χώρα από εποχές που ανάγονται ακόμα και στην προϊστορία. Και όχι μόνο αυτό. Κρασί και Ελλάδα στο παρελθόν ήταν ένα δίδυμο που σηματοδοτούσε ποιότητα και άφθονα είναι τα στοιχεία που το επιβεβαιώνουν. Κατά δεύτερον η σύγχρονη οινική Ελλάδα με αρχή τη δεκαετία του 1970 (Καρράς, Αβέρωφ, Κοκοτός κ.λ.π.) επανέρχεται σε πορεία αναζήτησης και παραγωγής ποιότητας με εξαιρετικά θετικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα που με προϋποθέσεις μπορούν να οδηγήσουν στα κύρια ζητούμενα.

Οι «μύθοι» για το κρασί

Μολονότι το κρασί έχει βγει από την ζώνη του μυστηριώδους τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν και κάποιοι...

Translate »