Κατηγορία -ΑΣΥΡΤΙΚΟ

Η ποικιλία Ασύρτικο είναι ευαίσθητη στον άνεμο καλλιεργείται κυριολεκτικά υπό τη γη, με το χαρακτηριστικό κλάδεμα της γραφικής καλαθιάς (αμπελιά). Είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στα ξηροθερμικά περιβάλλοντα. Θεωρείται από ποιοτική οινοποιητική άποψη σαν η καλύτερη ελληνική λευκή ποικιλία.

Translate »