Κατηγορία -SAUVIGNON BLANC

Το Sauvignon Blanc είναι ένα ξηρό, ευχάριστο λευκό κρασί που παράγεται από την αντίστοιχη ποικιλία, της οποίας η ονομασία της προέρχεται από τις λέξεις sauvage και blanc, που στα Γαλλικά σημαίνουν άγριο και λευκό αντίστοιχα.

Translate »